Tay Nâng Ecoplast

Tên thương hiệu Ecoplast
Phụ kiện Tay Nâng
Chất liệu Nhựa PVC nguyên sinh
Ứng dụng

Để bắn vào tủ quần áo làm gác để thanh treo quần áo