Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN DŨNG ANH PLASTIC

NGUYÊN TẮC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Dũng Anh Plastic rất coi trọng quyền riêng tư. Năm nguyên tắc dưới đây là cơ sở cho phương pháp tiếp cận của chúng tôi trong việc tôn trọng quyền riêng tư của quý khách:

 1. Chúng tôi đánh giá cao niềm tin quý khách dành cho chúng tôi khi quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn sử dụng thông tin cá nhân của quý khách một cách chân thực và xứng đáng với niềm tin đó.
 2. Quý khách có quyền tìm hiểu thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi sẽ luôn thông báo rõ ràng với quý khách về những thông tin chúng tôi thu thập, những việc chúng tôi làm với thông tin đó, đối tượng chúng tôi chia sẻ và người quý khách cần liên lạc trong trường hợp có bất kỳ mối quan ngại nào.
 3. Nếu quý khách có bất kỳ mối quan ngại nào về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với quý khách để nhanh chóng giải quyết những mối quan ngại đó.
 4. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của quý khách không bị lạm dụng và bảo mật thông tin đó.
 5. Chúng tôi sẽ tuân thủ theo tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng đồng thời sẽ hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu. Nếu không có luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ hành động theo các nguyên tắc được công nhận rộng rãi về bảo vệ dữ liệu.

Lần Cập Nhật Gần Đây Nhất: Tháng Mười Hai 2020 Dũng Anh Plastic cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý khách và đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này nêu rõ những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin đó.

Đối tượng áp dụng của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này là gì?

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho thông tin cá nhân được Dũng Anh Plastic thu thập liên quan đến các dịch vụ mà Tập đoàn cung cấp. Tìm hiểu thêm thông tin về Dũng Anh Plastic tại địa chỉ Trang này trình bày thông tin được thu thập theo hình thức ngoại tuyến và các trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi, các chiến dịch tiếp thị trực tiếp, hình thức rút thăm trúng thưởng và các cuộc thi, cũng như hình thức thu thập trực tuyến thông qua các trang web của chúng tôi, các trang uy tín về các nền tảng và chương trình ứng dụng của bên thứ ba được truy cập hay sử dụng thông qua những trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba đó được Dũng Anh Plastic hoặc đại diện điều hành (“Các Trang Web của Dũng Anh Plastic). Chính Sách về Quyền Riêng Tư này dưới đây được kết hợp và tạo thành một phần của các điều khoản và điều kiện sử dụng Trang Web Dũng Anh Plastic ứng dụng. Để biết thông tin về việc Dũng Anh Plastic chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách, xin xem Quyền bảo mật của quý khách và người cần liên hệ dưới đây. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này không áp dụng đối với:

 • Thông tin thu thập được từ các trang web, các nền tảng và/hoặc ứng dụng bên thứ ba (“Các Trang Web Bên Thứ Ba”) mà chúng tôi không kiểm soát;
 • Thông tin do các Trang Web Bên Thứ Ba thu thập mà quý khách có thể truy cập qua các đường link vào các Trang Web của Dũng Anh Plastic; hay
 • Băng rôn quảng cáo, chương trình rút thăm trúng thưởng và các chương trình quảng cáo hay khuyến mãi khác trên các Trang Web của Bên Thứ Ba mà chúng tôi có thể tài trợ hay tham gia.

Những Trang Web Bên Thứ Ba này có thể có những chính sách về quyền riêng tư, các điều khoản và điều kiện riêng của mình. Chúng tôi khuyến khích quý khách nên đọc trước khi sử dụng các Trang Web Bên Thứ Ba này.

Sự đồng ý của quý khách

Dũng Anh Plastic sẽ không thu thập, sử dụng hay tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách mà không được sự đồng ý của quý khách. Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi sẽ xin phép quý khách một cách rõ ràng nhưng, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể suy luận về sự đồng ý từ những hành động và hành vi của quý khách. Bằng cách sử dụng Trang Web Dũng Anh Plastic, quý khách đồng ý cho phép Dũng Anh Plastic thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi có thể yêu cầu quý khách cung cấp sự đồng thuận bổ sung nếu cần sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho các mục đích không được trình bày trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Quý khách không bắt buộc phải đồng ý, tuy nhiên nếu quý khách quyết định không đồng ý thì khi đó quý khách có thể bị hạn chế tham gia vào một số hoạt động. Nếu quý khách đồng ý bổ sung, các điều khoản của sự đồng ý đó sẽ được áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào với các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

Trẻ em

Phần lớn các Trang Web Dũng Anh Plastic được thiết kế và phục vụ người lớn. Nếu Trang Web Dũng Anh Plastic phục vụ khách hàng nhỏ tuổi hơn, chúng tôi sẽ xin phép cha mẹ hay người giám hộ trước khi thu thập thông tin cá nhân mà chúng tôi cho là thích hợp hay nếu có yêu cầu của các điều luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng (độ tuổi cần thiết phải xin phép sẽ khác nhau tùy từng nước). Nếu quý khách là trẻ em trong độ tuổi cần có sự đồng ý của cha mẹ ở nước sở tại, quý khách nên tìm hiểu về các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này cùng với cha mẹ hay người giám hộ của mình để đảm bảo rằng quý khách đã hiểu rõ và chấp nhận chúng. Nếu chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã thu thập thông tin mà không có sự đồng ý nhất thiết phải có từ phía cha mẹ hay người giám hộ, chúng tôi sẽ xóa bỏ thông tin đó trong thời gian sớm nhất có thể. Quyền truy cập vào một số khu vực của Trang Web Dũng Anh Plastic và/hoặc điều kiện tư cách để nhận giải thưởng, mẫu hay các phần thưởng khác có thể giới hạn trong phạm vi người dùng trên một độ tuổi nhất định. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để tiến hành kiểm tra xác minh độ tuổi và thực thi các giới hạn độ tuổi này.

Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

Trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, “thông tin cá nhân” của quý khách có nghĩa là thông tin hay mẩu thông tin có thể giúp nhận diện ra quý khách. Về cơ bản, điều này bao gồm những thông tin như họ tên, địa chỉ, tên đăng nhập, hình đại diện, địa chỉ email và số điện thoại, nhưng cũng có thể bao gồm các thông tin khác chẳng hạn như địa chỉ IP, thói quen mua sắm, sở thích và thông tin về phong cách sống hay sở thích của quý khách chẳng hạn như sở thích riêng và mối quan tâm. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của quý khách từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

 • Thông tin quý khách cung cấp trực tiếp cho chúng tôi

  Chúng tôi có thể trực tiếp thu thập thông tin về quý khách nếu quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chẳng hạn như khi quý khách đăng ký tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng hay các cuộc thi, đăng ký để nhận thông tin, sử dụng đơn xin tham gia, mua sản phẩm hay dịch vụ từ chúng tôi, điền vào bảng điều tra, hay đưa ra lời nhận xét hay yêu cầu. Những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập trực tiếp từ quý khách bao gồm:

  • Tên của quý khách.
  • Địa chỉ.
  • Địa chỉ email.
  • Tên đăng nhập.
  • Số điện thoại.
  • Tuổi.
  • Ngày sinh.
  • Giới tính.
  • Nội dung do người dùng khởi tạo, các bài đăng và các nội dung khác quý khách nộp cho các Trang Web Dũng Anh Plastic.
  • Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà quý khách tự nguyện cung cấp cho chúng tôi.
 • Thông tin chúng tôi tự động thu thập khi quý khách sử dụng các Trang Web Dũng Anh Plastic.

  Chúng tôi sử dụng cookies và các công cụ khác (chẳng hạn như công cụ phân tích web và thẻ điểm ảnh) để tự động thu thập thông tin về quý khách khi quý khách sử dụng các Trang Web Dũng Anh Plastic, tùy theo các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này và các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng. Những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập tự động bao gồm:

  • Thông tin về kiểu bộ trình duyệt quý khách sử dụng.
  • Chi tiết về các trang web mà quý khách đã xem.
  • Dịa chỉ IP của quý khách.
  • Các siêu liên kết mà quý khách đã nhấp vào.
  • Tên người dùng, hình đại diện, giới tính, mạng của quý khách và bất kỳ thông tin nào khác mà quý khách chọn để chia sẻ khi dùng các Trang Web Bên Thứ Ba (chẳng hạn khi quý khách dùng chức năng “Like” (thích) trên Facebook hay chức năng +1 trên Google+).
  • Các trang web quý khách đã ghé thăm trước khi truy cập vào Trang Web Dũng Anh Plastic.

  Hầu hết các bộ trình duyệt internet được thiết lập ban đầu đều chấp nhận cookies. Quý khách có thể thay đổi thiết lập để chặn các cookies hoặc cảnh báo quý khách khi các cookies được gửi tới thiết bị của quý khách. Nếu quý khách tắt cookies, điều này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của quý khách trên các Trang Web Dũng Anh Plastic.

 • Thông tin chúng tôi tự động thu thập khi quý khách sử dụng app trên Android hoặc iPhone của chúng tôi

  Chúng tôi sử dụng camera của bạn để quét mã QRCode, sử dụng micro của bạn để cho chương trình sử dụng giọng nói. Những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập tự động bao gồm:

  • Ảnh từ camera trong lúc quét mã QRCode, nhưng sẽ phải bị xóa khi sử dụng xong.
  • Âm thanh từ microphone trong lúc nhận diện giọng nói và sẽ bị xóa khi nhận diện xong.

Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể tiếp nhận thông tin cá nhân về quý khách từ các nguồn khác nếu quý khách cho phép chia sẻ thông tin đó. Điều này có thể bao gồm thông tin từ các nguồn thương mại hiện có, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công và các tổ chức tổng hợp dữ liệu và thông tin từ các bên thứ ba. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ những nguồn này bao gồm:

 • Tên của quý khách.
 • Địa chỉ phố.
 • Tuổi.
 • Thói quen mua sắm của quý khách.
 • Sở thích và thông tin về phong cách sống của quý khách chẳng hạn như sở thích riêng và các mối quan tâm.
 • Các thông tin khả dụng công khai chẳng hạn như nội dung do người dùng khởi tạo, các blog và bài đăng tải, được luật pháp cho phép.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách:

 • Để cải tiến sản phẩm của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm của quý khách trên các Trang Web Dũng Anh Plastic. Tìm hiểu thêm.

  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để:

  • Đánh giá việc sử dụng các Trang Web Dũng Anh Plastic, các sản phẩm và dịch vụ.
  • Phân tích tính hiệu quả của các quảng cáo, cuộc thi và chương trình khuyến mãi của chúng tôi.
  • Cá nhân hóa trải nghiệm trang web của quý khách, đồng thời đánh giá (ẩn danh và tổng thể) các số liệu thống kê về hoạt động của trang web, chẳng hạn như thời gian quý khách ghé thăm, liệu quý khách đã từng ghé thăm trang web này trước đó không và trang web nào giới thiệu quý khách đăng nhập vào đó.
  • Giúp dễ dàng sử dụng các Trang Web Dũng Anh Plastic và điều chỉnh hiệu quả các Trang Web Dũng Anh Plasticcũng như các sản phẩm của chúng tôi theo sở thích và nhu cầu của quý khách.
  • Giúp thúc đẩy các hoạt động trong tương lai của quý khách và trải nghiệm về các Trang Web Dũng Anh Plastic. Ví dụ, một trang có thể nhận ra rằng quý khách đã cung cấp thông tin cá nhân và sẽ không yêu cầu thông tin đó lần thứ hai nữa.
  • Thu thập thông tin về thiết bị quý khách đang sử dụng để xem Trang Web Dũng Anh Plastic chẳng hạn như địa chỉ IP của quý khách hay loại bộ trình duyệt Internet hay hệ điều hành quý khách đang sử dụng, và liên kết chúng tới thông tin cá nhân của quý khách nhằm đảm bảo rằng mỗi Trang Web Dũng Anh Plastic thể hiện trải nghiệm web tốt nhất cho quý khách.
 • Để liên lạc với quý khách về sản phẩm và dịch vụ mà quý khách có thể quan tâm, với điều kiện quý khách đồng ý cho chúng tôi làm như vậy hay trước đó quý khách đã yêu cầu sản phẩm hay dịch vụ từ chúng tôi và thông tin liên lạc liên quan đến yêu cầu trước đó và được lập trong bất kỳ khung thời gian nào được luật pháp áp dụng quy định.

  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để:

  • Giới thiệu các sản phẩm hay dịch vụ (bao gồm những sản phẩm của các bên thứ ba liên quan) mà chúng tôi cho rằng quý khách quan tâm.
  • Trao cho quý khách cơ hội tham gia vào các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi.

  Quý khách có thể quyết định không tiếp nhận thông tin từ chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thông tin tiếp thị trực tiếp nào mà chúng tôi gửi cho quý khách sẽ cung cấp cho quý khách thông tin và phương tiện cần thiết để từ chối.

 • Để cung cấp cho quý khách các sản phẩm hay dịch vụ quý khách yêu cầu từ chúng tôi.

  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách:

  • Để phục vụ mục đích của các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi mà quý khách đã tham gia.
  • Để gửi cho quý khách thông tin, sản phẩm hay mẫu mà quý khách yêu cầu.
  • Để đáp ứng các yêu cầu hay nhận xét của quý khách.

Nếu chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể, chúng tôi sẽ không giữ thông tin đó lâu hơn khoảng thời gian cần thiết của mục đích đó, trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin vì các lý do kinh doanh hay pháp lý chính đáng. Để bảo vệ thông tin không bị phá hoại một cách vô tình hay cố ý, khi chúng tôi xóa thông tin khỏi dịch vụ của mình, chúng tôi có thể không xóa ngay các bản sao còn lại từ máy chủ hay xóa bỏ thông tin từ hệ thống sao lưu của chúng tôi.

Các Dịch vụ Nhắn Tin Di Động

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ thông qua đó quý khách có thể nhận văn bản hay các loại tin nhắn khác từ Dũng Anh Plastic (chẳng hạn như dịch vụ tin nhắn ngắn, hay SMS, tin nhắn nâng cao, hay EMS, và dịch vụ tin nhắn đa phương tiện, hay MMS) trên thiết bị di động hay không dây của quý khách (“Dịch Vụ Nhắn Tin Di Động”). Nếu quý khách đăng ký một trong những Dịch Vụ Tin Nhắn Di Động của chúng tôi, quý khách đồng ý nhận những tin nhắn đó từ Dũng Anh Plastic tại địa chỉ hay số điện thoại di động quý khách cung cấp cho mục đích đó (trừ khi và cho đến khi quý khách quyết định không nhận những tin nhắn đó bằng cách làm theo những hướng dẫn sau tại mục Quyền riêng tư của quý khách và người liên hệ của quý khách ở dưới đây). Quý khách hiểu rõ rằng mức phí chuẩn của nhà cung cấp không dây áp dụng đối với những tin nhắn này và rằng quý khách có thể đổi ý tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách làm theo những hướng dẫn trong mục Quyền riêng tư của quý khách và người liên hệ dưới đây. Nếu tính phí đối với hóa đơn tài khoản không dây của quý khách, quý khách đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập từ quý khách và cung cấp cho nhà cung cấp của quý khách những thông tin thanh toán áp dụng có liên quan theo đó. Quý khách tuyên bố rằng quý khách là chủ sở hữu hay người sử dụng được ủy quyền của thiết bị không dây quý khách dùng để đăng ký Dịch Vụ Tin Nhắn Di Động, và rằng quý khách được ủy quyền để phê duyệt các khoản phí áp dụng. Ngoài việc đáp ứng những giới hạn độ tuổi nhất định và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào liên quan đến mỗi Dịch Vụ Nhắn Tin Di Động, quý khách có thể phải đăng ký thông tin cá nhân chẳng hạn như tên của quý khách, tin nhắn văn bản, địa chỉ không dây hay số điện thoại di động. Chúng tôi cũng tiếp nhận ngày tháng, thời gian và nội dung tin nhắn của quý khách trong quá trình sử dụng Dịch Vụ Tin Nhắn Di Động. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin chúng tôi thu được liên quan tới Dịch Vụ Tin Nhắn Di Động của mình theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nhà cung cấp không dây của quý khách hay các nhà cung cấp dịch vụ khác cũng có thể thu thập dữ liệu về lượng sử dụng thiết bị không dây của quý khách và các hoạt động thực tiễn của họ đều bị chi phối bởi các chính sách riêng của họ. Quý khách thừa nhận và nhất trí rằng Dịch Vụ Tin Nhắn Di Động được cung cấp qua các hệ thống không dây sử dụng sóng vô tuyến điện (và các phương tiện khác) để truyền các thông tin liên lạc qua các mạng phức hợp. Chúng tôi không đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch Vụ Tin Nhắn Di Động của quý khách sẽ là riêng tư hay an toàn, và chúng tôi không chịu trách nhiệm trước quý khách về bất kỳ thiếu sót quyền riêng tư hay an ninh nào mà quý khách có thể trải qua. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và cung cấp các biện pháp an ninh phù hợp nhất với tình hình của quý khách và mục đích sử dụng dự kiến của Dịch Vụ Tin Nhắn Di Động. Chúng tôi cũng có thể truy cập nội dung tài khoản điện thoại di động và/hoặc không dây của quý khách bằng thiết bị của quý khách để xác định và giải quyết sự cố kỹ thuật và/hoặc các khiếu nại liên quan đến dịch vụ.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với ai?

Về nguyên tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với bất kỳ ai ngoài Dũng Anh Plastic. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các bên thứ ba đáng tin cậy.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với:

 • Các cơ quan quảng cáo, tiếp thị và khuyến mãi để giúp chúng tôi thực hiện và phân tích tính hiệu quả của các chiến lược quảng cáo và khuyến mãi.
 • Các bên thứ ba được yêu cầu giao sản phẩm hay dịch vụ cho quý khách, chẳng hạn như giao hàng hay dịch vụ bưu chính chuyển phát sản phẩm mà quý khách đã đặt hàng.
 • Cơ quan cưỡng chế luật pháp hay cơ quan chính phủ tuân thủ quy trình pháp luật thích hợp yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin.
 • Các bên thứ ba muốn gửi cho quý khách thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của họ, nhưng chỉ khi quý khách đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như xử lý dữ liệu, cho Dũng Anh Plastic.
 • Các nhà cung cấp công cụ phân tích web, chẳng hạn như Google, Facebook.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các công ty, tổ chức hay cá nhân bên ngoài Dũng Anh Plastic nếu chúng tôi nghĩ rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết vì các lý do hợp pháp.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách để:

 • Thi hành các điều khoản sử dụng áp dụng của các Trang Web Dũng Anh Plastic.
 • Tiến hành điều tra các vi phạm pháp luật áp dụng có thể có.
 • Phát hiện, ngăn chặn và bảo vệ chống làm giả và các khả năng dễ bị thương tổn về an ninh hay kỹ thuật.
 • Tuân thủ pháp luật và quy định áp dụng, hợp tác trong bất kỳ vụ điều tra pháp lý nào và đáp ứng các yêu cầu của chính quyền.

Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với một bên thứ ba, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng họ sẽ bảo mật thông tin của quý khách, thực hiện mọi biện pháp thích hợp để bảo vệ chống lạm dụng thông tin và chỉ sử dụng thông tin theo cách thống nhất với Chính Sách về Quyền Riêng Tư này và luật pháp và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng. Dũng Anh Plastic không bán thông tin cá nhân, trừ đơn vị mà chúng tôi rút lui tất cả hay một phần hoạt động kinh doanh của mình (ví dụ, liên quan tới việc bán thương hiệu của chúng tôi), hay liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất, thay đổi quyền kiểm soát, tái cơ cấu hay thanh lý tất cả hay một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chuyển giao thông tin cá nhân của quý khách

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của quý khách tới các máy chủ đặt bên ngoài quốc gia mà quý khách đang sinh sống hoặc tới các công ty liên kết hay các bên thứ ba đáng tin cậy khác nằm ở các nước khác sao cho họ có thể xử lý thông tin cá nhân thay mặt cho chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang Web Dũng Anh Plastic hay nói cách khác cung cấp thông tin cá nhân cho Dũng Anh Plastic, quý khách đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy theo các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư cũng như pháp luật và quy định về bảo vệ dữ liệu áp dụng. Quý khách phải nhận thức được rằng nhiều quốc gia không thể bảo vệ pháp lý thông tin cá nhân giống như quý khách có thể nhận được tại đất nước quê hương của mình. Trong khi thông tin cá nhân của quý khách nằm ở một nước khác, tòa án, các cơ quan cưỡng chế thi hành luật và các cơ quan an ninh quốc gia tại nước đó có thể truy cập vào thông tin này theo luật pháp của họ. Theo yêu cầu truy cập hợp pháp này, chúng tôi cam kết rằng bất kỳ ai xử lý thông tin cá nhân của quý khách bên ngoài đất nước quê hương quý khách đều phải áp dụng các biện pháp bảo vệ thông tin và chỉ được phép xử lý thông tin theo hướng dẫn của Dũng Anh Plastic.

Bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách

Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo mật thông tin cá nhân của quý khách đồng thời yêu cầu các bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân cho chúng tôi cũng phải làm tương tự như vậy. Việc truy cập vào thông tin cá nhân của quý khách bị giới hạn nhằm ngăn chặn truy cập bất hợp pháp, thay đổi hay sử dụng sai mục đích và chỉ có nhân viên và đại lý của chúng tôi mới được phép truy cập trên cơ sở cần phải biết.

Quyền riêng tư của quý khách và người liên hệ

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc, nhận xét hay mối quan ngại nào về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách, thì quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết Liên Hệ với Chúng Tôi trên Trang Website Dũng Anh Plastic hướng dẫn quý khách tới Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Ngoài ra, vui lòng ghé thăm trang website Dũng Anh Plastic chọn quốc gia thích hợp và nhấp vào liên kết Liên Hệ với Chúng Tôi. Yêu cầu của quý khách sẽ được chuyển tới công ty tập đoàn Dũng Anh Plastic thích hợp. Quý khách có quyền thông báo cho chúng tôi nếu quý khách:

 • Không muốn chúng tôi liên hệ trong tương lai.
 • Muốn nhận một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về quý khách.
 • Muốn chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật, hay xóa bỏ thông tin cá nhân của quý khách trong hồ sơ của chúng tôi.
 • Muốn báo cáo về bất kỳ trường hợp nào lạm dụng thông tin cá nhân của quý khách.

Để hỗ trợ chúng tôi giải quyết thắc mắc của quý khách, vui lòng cung cấp họ tên và thông tin chi tiết của quý khách.

Thay đổi Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách về Quyền Riêng Tư này tùy từng thời điểm bằng cách đăng tải phiên bản mới nhất của Chính Sách về Quyền Riêng Tư trên các Trang Website Dũng Anh Plastic. Chúng tôi sẽ gửi thông báo thích hợp tới quý khách về bất kỳ thay đổi lớn nào. Chúng tôi khuyến khích quý khách thường xuyên ghé thăm để nắm rõ cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách.

Các chính sách khác về quyền riêng tư của Dũng Anh Plastic

Ngoài Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, có thể có những chiến dịch hay quảng cáo cụ thể được chi phối bởi các điều khoản hay chính sách về quyền riêng tư bổ sung. Quý khách nên đọc những điều khoản hay chính sách bổ sung này trước khi tham gia vào bất kỳ chiến dịch hay quảng cáo nào như vậy vì quý khách sẽ phải tuân thủ chúng nếu tham gia. Các điều khoản hay chính sách về quyền riêng tư bổ sung sẽ được gửi rõ ràng tới quý khách.
Xin cảm ơn.